website creator

Brodice u proizvodnji

U redovnoj proizvodnji nalaze se brodice Nika 17, Nika 17 Pilot te nova poludeplasmanska brodica Norak 600.

Brodice u najavi

Loa =9,20 m
Lhull = 7,99 m
B = 3,0 m
Dep = 4.5 t
Pb = 50 do 400 HP

BIG GAME je 8 metarska brodica sa ogromnim kokpitom, spremna za lov na velike ribe. Preporučena snaga je 2 x 150 HP. Projektiranje brodica

preliminarni projekt
razrada alternativa
osnivanje plovila
tehničke specifikacije
hidrodinamika
hidrostatika
stabilitet
izrada klasifikacijske dokumentacije
CE norma
tehnologija
tehno-ekonomske analize
projektiranje brodogradilišta.

BIG GAME

SHARE THIS PAGE!